Odlomci iz internet polemike u januru 2009. godine…

Pisanje iz Januara 26, 2009. godine
(Izvor facebook grupa Ekoloska drzava Crna Gora)

Prokletije

Prokletije

Imam puno optimizma kada je u pitanju budućnost ekološke države Crne Gore…Kada ovako saberemo misli i podsjetimo se sta je sve bogastva u ovim brdima, jezerima, dolinama ,rijekama, ljudima može se pronaći odgovor za svaki problem…Crna Gora jeste biser Mediterana i nije slučajno ovako veliko interesovanje za nju u svakom obliku…
Od 91 Ekološka država je proklamovana Deklaracijom i Ustavom, temelji su učvršćeni u novom ustavu iz 2007. godine.Nema većeg argumenta od te činjenice…
Drugi veliki uspjeh postigli su sami gradjani Crne Gore zaštitom rijeke Tare, konsenzus se prenio na društvo u cjelini: medije, institucije, političke partije, nevladine organizacije …
Ključne Konvencije su usvojene, Zakoni, Nacionalna strategija održivog razvoja…Problemi postoje i rješavaće se…Željezara će morati postaviti filtere, Pljevlja takodje, KAP kao stalni gubitas sa svojom zastarjelom tehnologijom dugoročno nema budućnost, jalovište u Mojkovcu biće brzo sanirano, kanalizicioni sistemi takodje, deponije počinju da se standardizuju..
Pametne odluke i razvoj onih grana privrede koje su kompatibilne sa turizmom, pomorstvom, poljoprivredom, održivim razvojem mogu brzo ovu zemlju svrstati uz rame sa najnaprednijim…Ključ u svemu ćemo biti mi…Trebamo se i mi mijenjati , i svojim primjerom nešto novo pokazati…Koncept je bitan posebno za nas u Crnoj Gori jer će se tako jedino obezbijediti da zivimo dobro a i da naši potomci imaju perspektivu.
I danas dok čekamo da institucije profunkcionišu kako treba, na čistini izmedju neodgovornih pojedinaca i prirode sve je više organizovanih gradjana koji se istinski bore …Niko nas neće poštovati ako vidi da ne znamo cijeniti svoje…
Poslednja kampanja MOST-a nosila je naziv EKOLOŠKA JE EVROPSKA jer je to jedini način da naša mala lijepa zemlja sačuva svoj indentitet i nadje svoje mjesto u Evropskoj zajednici…
Ova grupa, i ovako interesovanje za budućnost, govori da smo na dobrom putu…Treba i ovdje što više koristitii ono sto nudi facebook i You Tube,

Priroda nema glas, ne moze da govori.
Mi imamo glas i on se mora čuti.

———————————–

Usopn na Mali Medjed - Durmitor / Crno jezero

Usopn na Mali Medjed - Durmitor / Crno jezero

Agenda 21

Jedan od kljucnih dokumenata usvojenih na samitu u Rio de Zaneiru je Agenda 21 – deklaracija o namjerama i obavezivanje na odrzivi razvoj u 21. vijeku. Na oko 500 stranica nalazi se 40 poglavlja – od teme siromastva, zastite atmosfere, suma, vodenih resursa, preko zdravstva, poljoprivrede, ekoloski zdravog upravljanja biotehnologijom do pitanja odlaganja otpada. Novitet u odnosu na druge dokumente Ujedinjenih nacija predstavlja izricito priznavanje uloga „bitnih grupacija“, kao sto su zene, djeca i omladina, poljoprivrednici i preduzetnici. Od 1992. godine, pa nadalje, Ujedinjene nacije su pocele da sve vise racunaju na ulogu ovih grupacija u svojim programima, za razliku od prethodne prakse koja je iskljucivala sve aktere osim nacionalnih vlada i nekoliko favorizovanih posmatrackih organizacija.

Lokal Agenda 21

Jedno od poglavlja Agende 21 o bitnim grupacijama je i poglavlje o ulozi lokalnih vlasti. Sa svih strana svijeta, razna tijela naglasavala su njihovu kljucnu ulogu u konkretnoj primjeni „odrzivosti“ na lokalnom nivou.

Iz ovoga je i proizasla preporuka data u 28. poglavlju – da lokalne vlasti treba da se konsultuju sa stanovnistvom u pogledu osmisljavanja strategije za stvaranje Lokalne Agende (LA) 21. Nazalost, bilo je potrebno nekoliko godina da se pojavi bilo kakva smjernica o tome sta bi ovo trebalo da podrazumijeva i sta konkretno treba preduzeti, pa se tako, u prvo vrijeme, samo nekolicina pionira prihvatila ovog posla.

Danas, mnogi lokalni savjeti rade u skladu sa principima Lokal Agende. Svaki od procesa ima svoje karakteristike, obiljelezen je lokalnim uslovima, ukljucujuci tu i javno mnjenje, geografske uslove (urbane i ruralne oblasti, na primjer, razlikuju se po svojim nedostacima), koji se uzimaju u obzir pri donosenju odluka, sto vazi i za politicke stavove, kao i za probleme resursa. Ipak, od pocetka je bilo jasno da pored loklanih postoje i neki opsti faktori koji moraju biti dio svakog pojedinacnog LA 21 procesa:

Lokal Agenda nije samo strategija zastite zivotne sredine. Plan odrzivosti ukljucuje i rjesavanje socijalnih i ekonomskih pitanja. Lokal Agenda ukljucuje cijelo drustvo ili u najmanju ruku najveci moguci presjek skupova, sa svim raspolozivim resursima. Oko Lokal Agende mora se stvoriti konsenzus – zajednicki napori naspram prevazidjenog modela suprotstavljenih interesa.

Prvi korak je prikupljanje informacija o lokalnim uslovima i lokalnim priopritetima – otkrivanje pravih zelja i potreba ljudi. Dalje, akcije je potrebno identifikovati. Nijedna organizacija ni drustvena struktura ne moze imati monopol na dobre ideje. Vazno je naci nacine da se izmjeri napredak, kako bismo znali da nasa zalaganja imaju rezultate.

Ekologija ne mora biti u sukobu s ekonomijom

Jedna od predrasuda je da zastita covjekove sredine dolazi u sukob sa interesima privrednog razvoja – rasta drustvenog proizvoda, zivotnog standarda, otvaranja novih radnih mjesta. Praksa najrazvijenijih zemalja, ali i zemalja u razvoju, tokom poslednje decenije dokazuje suprotno: tradicionalni koncept razvoja orijentisanog na rast proizvodnje i ujedno rast potrosnje prirodnih resursa dosao je do svojih krajnjih granica. Tzv. „eksterni troskovi“ koje proizvodi zagadjivanje, iscrpljivanje resursa i narusavanje ljudskog zdravlja pocinju nadmasivati koristi koje dalji rast donosi. Kapital se danas u najrazvijenijim zemljama sve vise ulaze u zastitu okoline, stednju energije i drugih resursa i u razvoj tehnologija prijateljskih prema okolini. Upravo u tim podrucjima otvaraju se i brojna nova radna mjesta. Manje razvijene zemlje nemaju izbora, moraju slediti taj put. Odrzivi razvoj treba poticati fiskalnim mjerama na lokalnom nivou, koja za cilj imaju sprecavanje zagadjenja i rasipanje prirodnih bogatstava.

Ovdje smo da mijenjamo stvari…
Poslednjih dana na više televizija imali smo rasprave o razlicitim temama, jednostrano, bez prisustva prestavnika gradjana sto je potpuno nepotrebno…
NAravno da to nije samo u skladu sa održivom praksom već i demokratskim ocekivanjima.Dokazalo se u praksi da veci dio tako donesenih odluka nije uspjesan… I zbog toga smo da ukazemo na to sto ne valja….

———————————

Iz Petrovca

Iz Petrovca

OVA ZEMLJA NAM JE DOM(poruka sa lijepog promotivnog spota TOCG)

Ukoliko nastavimo po starom probudicemo se u tudjoj zemlji, svi indikatori koji govore o bogastvu nekog prostora-države govore da imamo mogucnosti za blagostanje visestruko većeg broja stanovnika …Što nije tako trebaju čitave stranice objašnjenja…U Crnoj Gori se godinama finansiraju i pomazu gubitasi.To bi najače ekonomije dovelo do kraha…

Održivost, promjene reforme je nešto što je provejavalo i u Obaminom govoru, ako mislimo naprijed nemamo puno dilema kojim putem 🙂
Održivi razvoj podrazumijeva dugoročnu viziju, ekološka država jeste vizija…
Ta vizija može da zadovolji svakog čovjeka u Crnoj Gori i mnogo šire, ona jedino smeta onima koji Crnu Goru vide kao sundjer za cijedjenje, e to cijedjenje ne odgovara prirodi i gradjanima Crne Gore…Puno je grabljivica koje ne zanima naša sloboda…
Moj jedini strah da naše garniture političara ne vide , ne mogu…, ne žele ili nijesu sposobne da se suoče sa velikim izazovima.Prodaja neprocjenjivih firmi(telekom, elektroprivreda…) dugoročno će sigurno biti štetna za državu socijalne pravde…Svako može da napravi grešku, ali ne da ide iz greške u grešku…Odavno je poznato da besplatnog ručka ne postoji.
Obišli smo gro istočnoevropskih zemalja i mnogim studijama slučaja privatizacije su potpuno su osiromasile lokalne zajednice…
Sa druge strane lokalne inicijative nemaju potrebnu podrsku…Preteška je nasa administracija za one koji privredjuju…Moramo više da radimo, da se ugledamo na one koji su uspjeli…Šustina je da se sve to mijenja zarad vlastitog osjećaja slobode i zivljenja…

Čovjek je unio nesklad i nered u samog sebe. Slikovito rečeno, našao se usred trnja i korova u sebi – u svojoj savjesti, a onda i oko sebe – u svom okruženju.KRiza je svuda i u Njemačkoj i u Francuskoj, Rumunija i Bugarska su u Eu ali su iza nas po kvalitetu življenja…
Imam namjeru da napravim malo ozbiljniji osvrt po pitanju ove teme, resursa, bogastva Crne Gore…Globalnog stanja…
Vidim ovih dana je i previse učitelja, nekih naručenih, ali i nekih koji su nas, sada vec dokazano pogresno učili…

„O CRNOGORCI, NEMOJTE SE VARATI I LAGATI…“ (Sveti Petar Cetinjski)

Perast

Perast


———————–

Na adresi:
http://www.prljo.com/audio/II%20nacrt_22%20maj%2006.doc

možete skinuti dokument Nacionalne strategije održivog razvoja koji dobra osnova za početak.
Na izradi ovog dokumenta nasa organizacija je i direktno ucestvovala vodeći potpuno transparentan proces učešća gradjana u njenoj izradi širom Crne Gore, pored toga naš expert je bio i član expertske radne grupe, i ne samo naš već i drugih nevladinih organizacija, učestvovali su i experti vlade, institucija(univerzitet, KOR…), angažovani i nezavisni experti od strane UNDP-a koji je bi i jedan od glavnih partnera Vladi i ostalima učesnicima u procesu…

Izmedju mnogobrojnih prioriteta, izdvojio bih zahtjev učesnika iz mnogih crnogorskih gradova – predmet održivog razvoja u školama …
Osnovana je i kancelarija za održivi razvoj, savjet za održivi razvoj, uskoro treba početi i agencija za životnu sredinu…
E da bi to sve zaživjelo suštinski potrebna je mnogo više političke volje, novca usmjerenog prema projektima održivog razvoja, i rada u cilju ostvarenja akcionog plana ove strategije…
Gradjani u procesu su bili sjajni, dali ogroman doprinos, i pokazali da su jako svjesni šta to sve znači za njihovu budućnost…Nije ih teško animirati kada su prave stvari u pitanju

http://www.facebook.com/group.php?gid=72460824744#/photo.php?pid=960255&id=554648953

Prisustvo ove teme ovdje je dobro, mladi su posebno važni , internet je moćan medij i po pitanju edukacije…
Možda ako bi se kao društvo ugledali na Slovence, njihov potpuno reformatorski i konkretan pristup rješavanju problemima rezultati bi bili brzo vidljivi…

Ako naš narod treba da se izbori za slobodu,
moramo ga naoružati mačom i štitom i oklopom ponosa – vjerom u sebe i svoje mogućnosti, sa svješću o poduhvatima iz prošlosti.
Mary Mcleod Bethune

——————————

U kanjonu rijeke Tare

U kanjonu rijeke Tare

„Iz iskustva znam da su ljudi podijeljeni u dvije kategorije. Treća kategorija ne postoji; ljudi pripadaju ili jednoj ili drugoj. Prvi podsećaju na muvu. Glavna osobina muve je da nju privlači nečistoća. Kada se, na primjer, muva nađe u bašti punoj cvijeća prekrasnog mirisa, ona ga neće ni primijetiti, i zaustaviće se na nekoj nečistoći koju nađe na zemlji. Počeće da kruži unaokolo i osjetiće se sasvim lagodno u smradu. Ako bi muva mogla da govori, a vi zatražili da vam u bašti pokaže ružu, odgovorila bi: ’Ja uopšte ne znam kako ruža izgleda. Znam samo gde da nađem đubre, klozete i blato’. Postoje ljudi koji podsećaju na muvu. Ljudi koji pripadaju ovoj kategoriji navikli su da misle negativno, i u životu uvijek traže loše strane, nipodaštavajući i odbijajući prisustvo dobra. Druga kategorija jesu oni što podsjećaju na pčelu, čija je glavna osobina da uvijek tragaju za nečim slatkim i prijatnim da bi na njega sletjela. Kada bi se pčela našla u sobi prepunoj nečistoće, sa komadićem bombone u uglu, ona bi zanemarila svu nečistoću i sletjela na bombonu. Kada biste od pčele zatražili da vam pokaže gde se nalazi baštensko đubre, odgovorila bi: ’Ne znam. Mogu ti reći samo gde da nađeš cvijeće, slast, med i šećer’. Ona zna samo za dobre stvari u životu, dok su joj one rđave nepoznate. To je druga kategorija ljudi, koja ima pozitivne misli i vidi samo dobru stranu stvari. Oni se uvijek trude da prikriju zlo kako bi zaštitili bližnje; naprotiv, ljudi prve kategorije se trude da izlože zlo i da ga iznesu na površinu. Kada neko dođe kod mene i počne da optužuje druge ljude, dovede me u tešku situaciju i ja mu navedem ovaj primjer. Tada mu kažem da odluči kojoj kategoriji želi da pripada, kako bi mogao da nađe ljude iste vrste i da se sa njima druži.“

——————————–

Advertisements

, , , , , , , , , , , , ,

  1. Ostavite komentar

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s